Chính sách bảo mật của Website TocChien.Vn

chính sách bảo mật của website Tốc ChiếnĐiều Khoản Và Điều Kiện Sử Dụng:

Cám ơn bạn đã ghé thăm Tốc Chiến (sau đây gọi là “trang web: https://topesport.net/“). Bằng việc truy cập và/hoặc sử dụng bất kỳ phần nội dung nào cấu thành trang web. Có nghĩa là bạn đã đồng ý bị ràng buộc về pháp lý bởi những điều khoản và điều kiện sử dụng dưới đây.

Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản và điều kiện sử dụng này. Xin hãy ngừng truy cập và sử dụng trang web.

1. Quyền sở hữu

Các nội dung và tài liệu có trong trang web. Bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin, văn bản, hình ảnh thiết kế, âm thanh, nhãn hiệu, tên thương mại, biểu tượng logo và chương trình phần mềm. Đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu khác mà chúng tôi hoàn toàn có thẩm quyền sử dụng và quyết định cùng các lợi ích đi kèm.

Tocchien.vn không cho phép /hoặc cấp phép quyền sở hữu và sử dụng bất kỳ tài sản trí tuệ nào nói trên. Việc truy cập và sử dụng trang web chỉ phục vụ mục đích cá nhân và phi thương mại. Bạn không được phép sao chép, phân phối, tái sử dụng, sửa đổi, xuất bản những hành vi tương tự khác mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của chúng tôi.

2. Cấp phép tải về

Bên cạnh các nội dung trong điều khoản 1 ở trên. Một số nội dung và tài liệu trong trang web có thể được chúng tôi tuyên bố là cho phép người dùng tải về. Đây là những nội dung Không độc quyền, bị giới hạn và không chuyển nhượng bản quyền. Và chỉ phục vụ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại. Người dùng được hiểu là sẽ tự chịu trách nhiệm về việc thiết lập, cấu hình, lựa chọn phần cứng tương thích, trang thiết bị và phần mềm sử dụng để truy cập sử dụng trang web.

3. Các hành vi bị nghiêm cấm

Những hành vi sau đây, không giới hạn những điều đã đề cập ở trên, bị nghiêm cấm khi sử dụng trang web:

a.

Gửi, đăng, quảng cáo hoặc truyền tải trên bất kỳ phần nội dung nào cấu thành trang web những tài liệu / thông điệp bất hợp pháp, quấy rối, bôi nhọ, phỉ báng, gây rối, vô đạo đức, lăng mạ, đe dọa, gây hại, hận thù, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm chủng tộc hoặc tôn giáo hoặc dân tộc, hay được chúng tôi xác định là có thể gây phiền phức;

b.

Gửi, đăng, quảng cáo và/hoặc truyền tải trên bất kỳ phần nào của trang web những tài liệu / thông điệp:

• quảng bá bạo lực và/hoặc hành động tàn nhẫn đối với bất kỳ người nào;

• mô tả hành động tình dục chi tiết của bất kỳ người nào (dù đã trưởng thành hay còn vị thành niên) hoặc mô tả bất kỳ người nào với thái độ khiêu khích hoặc quấy rối tình dục;

• xúi giục và/hoặc tán thành sự căm ghét, xung đột và/hoặc phân biệt chủng tộc, tôn giáo và/hoặc dân tộc;

• vi phạm nhân quyền hoặc cấu thành tội phạm theo luật pháp địa phương hoặc quốc tế;

c.

Tải lên và/hoặc thay đổi bất kỳ nội dung nào có thể vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba;

d.

Tải lên các tập tin có chứa virus hoặc các chương trình gây rối khác;

e.

Tạo và tham gia vào những tình huống có thể gây ảnh hưởng đến việc truy cập và/hoặc sử dụng trang web của những người sử dụng khác;

f.

Tiến hành và/hoặc xúc tiến các hoạt động bất hợp pháp và/hoặc phi đạo đức (ví dụ như xổ sổ hoặc mại dâm) và/hoặc các hoạt động được chúng tôi xác định là không phù hợp để triển khai và/hoặc xúc tiến trên trang web;

g.

Sửa đổi các nội dung và tài liệu có trên trang web và/hoặc sử dụng những tài liệu và nội dung tương tự dẫn tới vi phạm tài sản trí tuệ của chúng tôi và/hoặc của các bên thứ ba.

Chúng tôi hoàn toàn có quyền xóa / gỡ bỏ một tài liệu / thông điệp gây rối khỏi trang web mà không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào.

4. Các sản phẩm và dịch vụ

a.

Các tính năng và thông số kỹ thuật của sản phẩm dịch vụ được cung cấp trên trang web có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

b.

Các thông số và màu sắc như được thấy trên trang web sẽ chỉ là ước tính.

c.

Các đơn đặt hàng sản phẩm và/hoặc dịch vụ sẽ chỉ có hiệu lực và ràng buộc, và tạo thành hợp đồng pháp lý giữa bạn và chúng tôi khi được chúng tôi chấp nhận bằng văn bản và sẽ tuân thủ những điều khoản và điều kiện riêng biệt.

d.

Việc xử lý các đơn đặt hàng sản phẩm và dịch vụ, và việc giao hàng sẽ tuân thủ theo những điều khoản và điều kiện riêng biệt.

e.

Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào cho việc không nhận được những đơn đặt hàng từ bạn.

5. Tính xác thực và đảm bảo

a.

Chúng tôi không đưa ra bất kỳ cam đoan, tuyên bố và/hoặc đảm bảo nào, dù là công khai và/hoặc ngầm định, rằng các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp trên trang web (bao gồm cả những nội dung có thể tải xuống) có tên gọi đúng, phù hợp với mô tả, có tính thương mại, tính phù hợp về công dụng hoặc chất lượng cho bất cứ mục đích chung hay cụ thể nào.

Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào khi cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ kỹ thuật và/hoặc trợ giúp và/hoặc cơ sở dự phòng.

b.

Chúng tôi không đưa ra bất kỳ cam đoan, tuyên bố và/hoặc đảm bảo nào, dù là công khai và/hoặc ngầm định, liên quan tới trang web hay việc vận hành trang web và các nội dung, tài liệu của trang web, và/hoặc liên quan bất cứ phần nào trong đó. Trang web và các nội dung, tài liệu của nó được cung cấp nguyên trạng và sẵn có. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ cam đoan, tuyên bố và/hoặc đảm bảo nào, dù là công khai và/hoặc ngầm định, liên quan đến tính chính xác, chất lượng, mức độ tin cậy, tính hoàn thiện, kịp thời, tính thương mại hay phù hợp về công dụng của sản phẩm cho mục đích chung hoặc cụ thể, cam kết không vi phạm và quyền sở hữu.

c.

Chúng tôi không đưa ra bất kỳ cam đoan, tuyên bố và/hoặc đảm bảo nào. Dù là công khai và/hoặc ngầm định, rằng các nội dung và tài liệu được cung cấp trên trang web hoặc các chức năng của trang web sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi. Hay các thiếu sót sẽ bị phát hiện, hoặc trang web và máy chủ không bị nhiễm virus và/hoặc các yếu tố độc hại khác.

d.

Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào. Cho những thiệt hại và/hoặc tổn thất phát sinh trực tiếp, gián tiếp. Và các trường hợp khác (bao gồm thiệt hại và/hoặc tổn thất đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc hậu quả) từ việc bạn sử dụng trang web. Bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ thiệt hại và/hoặc tổn thất nào xảy ra do thiếu sót, lỗi, không hoàn chỉnh, nhầm lẫn, không chính xác trong trang web, hay sự tín nhiệm bạn đặt vào nội dung. Và tài liệu của trang web, hoặc do sự không hoạt động của bất kỳ phần nội dung nào cấu thành trang web.

e.

Bất kể các điều khoản đã được đề cập ở trên, tất cả mọi cam đoan, xác nhận và đảm bảo khác qua đây đều được loại trừ hoàn toàn.

6. Thu nhập thông tin qua bình luận

Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận và cũng là địa chỉ IP của người truy cập và chuỗi user agent của người dùng trình duyệt để giúp phát hiện spam

Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là hash) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem bạn có đang sử dụng nó hay không. Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar có tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi chấp nhận bình luận của bạn, ảnh tiểu sử của bạn được hiển thị công khai trong ngữ cảnh bình luận của bạn.

7. Lưu Cookies người dùng

Nếu bạn viết bình luận trong website, bạn có thể cung cấp cần nhập tên, email địa chỉ website trong cookie. Các thông tin này nhằm giúp bạn không cần nhập thông tin nhiều lần khi viết bình luận khác. Cookie này sẽ được lưu giữ trong một năm.

Nếu bạn vào trang đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định nếu trình duyệt cho phép sử dụng cookie. Cookie này không bao gồm thông tin cá nhân và sẽ được gỡ bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một vài cookie để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị. Thông tin đăng nhập gần nhất lưu trong hai ngày, và lựa chọn hiển thị gần nhất lưu trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong hai tuần. Nếu bạn thoát tài khoản, thông tin cookie đăng nhập sẽ bị xoá.

Nếu bạn sửa hoặc công bố bài viết, một bản cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ đơn giản bao gồm ID của bài viết bạn đã sửa. Nó tự động hết hạn sau 1 ngày.

8. Nội dung nhúng từ website khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cùng một cách chính xác như khi khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Những website này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng các trình theo dõi của bên thứ ba và giám sát tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.

9. Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu

Nếu bạn để lại bình luận, bình luận và siêu dữ liệu của nó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này là để chúng tôi có thể tự động nhận ra và chấp nhận bất kỳ bình luận nào thay vì giữ chúng trong khu vực đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của họ). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

10. Các quyền nào của bạn với dữ liệu của mình

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

11. Các dữ liệu của bạn được gửi tới đâu

Các bình luận của khách (không phải là thành viên) có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ tự động phát hiện spam.

12. Bồi thường

Bạn sẽ bồi thường cho chúng tôi và/hoặc tại mọi thời điểm đảm bảo rằng chúng tôi sẽ được bồi thường về tất cả các hành động, khiếu nại, chi phí (bao gồm chi phí pháp lý trên cơ sở bồi thường toàn bộ), trách nhiệm, thiệt hại và tổn thất phát sinh bao gồm nhưng không giới hạn do các khiếu nại từ bên thứ ba, khiếu nại do vi phạm quyền sở hữu tài sản trí tuệ. Sự truy cập không được phép hoặc bất hợp pháp tới các máy tính. Và các tổn thất về tài chính khác mà chúng tôi có thể phải chịu do sự truy cập và/hoặc sử dụng trang web của bạn.

13. Tuyên bố bảo mật

Bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.

14. Các liên kết

Trang web có thể chứa liên kết tới các trang web khác không được vận hành và/hoặc kiểm soát bởi chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho nội dung của các trang web này. Và sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào cho các thiệt hại và/hoặc tổn thất phát sinh do việc truy cập và/hoặc sử dụng trang trang web này.

Người dùng được hiểu là sẽ tự chịu rủi ro khi sử dụng các liên kết để truy cập các trang web này.

Chúng tôi, dù trong bất kỳ tình huống nào, không liên quan hay liên kết dưới bất kỳ hình thức nào với các nhãn hiệu thương mại hoặc dịch vụ, biểu tượng logo, phù hiệu và/hoặc các thiết bị khác sử dụng hoặc xuất hiện trên các trang web mà trang web có liên kết tới.

15. Tạm ngừng và chấm dứt

Chúng tôi có thể tạm ngừng hoặc chấm dứt việc truy cập và/hoặc việc sử dụng trang web của bạn tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo và không chịu trách nhiệm pháp lý, vì bất kỳ lý do nào mà chúng tôi xác định là hợp lý.

16. Quyền thay đổi và sửa đổi

Chúng tôi được quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện sử dụng theo thời gian. Chúng tôi được quyền sửa đổi các nội dung và tài liệu có trong trang web. Bao gồm nhưng không hạn việc hiệu chỉnh, sửa đổi, thay đổi giá, hủy bỏ và/hoặc ngừng bất kỳ sản phẩm và/hoặc dịch vụ nào tại bất kỳ thời điểm nào và hoàn toàn theo quyết định của chúng tôi.

Bạn tiếp tục truy cập và/hoặc sử dụng trang web sau sự thay đổi và sửa đổi nói trên. Có nghĩa là bạn chấp nhận những thay đổi và sửa đổi này và đồng ý tuân thủ theo chúng tôi.

17. Tính bất hợp pháp

Tính bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không khả thi của bất kỳ điều khoản nào trong điều khoản và điều kiện sử dụng tại đây ở mọi phạm vi pháp lý sẽ không ảnh hưởng tới tính hợp pháp, hiệu lực. Và bắt buộc ở phạm vi pháp lý khác hoặc của bất kỳ điều khoản nào khác.

18. Ngôn ngữ

Điều khoản và điều kiện sử dụng trang web được soạn thảo bằng tiếng Việt. Điều khoản, điều kiện sử dụng và nội dung trang web. Có thể được dịch sang bất kỳ ngôn ngữ nào ngoài tiếng Việt. Và khi có bất kỳ xung đột nào, phiên bản tiếng Việt sẽ được áp dụng trong mọi trường hợp.

19. Luật điều chỉnh

Các điều khoản và điều kiện sử dụng nói trên được điều chỉnh theo luật pháp của nước Việt Nam.

Chào mừng trở lại với Tốc Chiến!

Đăng nhập tài khoản

Nhận lại mật khẩu

Vui lòng nhập tên đăng nhập hoặc email để nhận lại mật khẩu

Tạo danh sách phát mới